Γιάννης Τσελίκης

Γιάννης Τσελίκης

Δ/ντής του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης, Υπουργείο περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο κος Ιωάννης Τσελίκης έχει σπουδάσει Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Μηχανικός.  Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας και έχει διατελέσει διευθυντής engineering της Wind Hellas. Επιπλέον, έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Σιδηροδρομικών Έργων της ΕΡΓΟΣΕ (θυγατρική του ομίλου ΟΣΕ) σε έργα  Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής καθώς και στην εταιρία γεωπληροφορικής TELEVANIS σε έργα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Από το 2011 εργάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρχικά στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κατόπιν στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας όπου διαχειρίστηκε θέματα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Από τον Σεπτέμβριο του 2019 του έχουν ανατεθεί καθήκοντα συμβούλου της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών με αντικείμενο την ηλεκτροκίνηση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και παράλληλα προΐσταται του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου. Συμμετέχει ως τακτικό μέλος στις Επιτροπές «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελληνική Επικράτεια», «Αναμόρφωση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ», «Εναρμόνιση  της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 944/2019 για τον καθορισμό κοινών κανόνων στις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας», «Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2018/2001 για τις ΑΠΕ» και “Greco Islands” .