Δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης

Δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης

Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., Διευθυντής EKETA/IMET, Αντιπρόεδρος ΕΚΕΤΑ

Ο Δρ. Ε. Μπεκιάρης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, διατελεί Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο) από το 2021. Είναι Ερευνητής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από το 2001, Διευθυντής του IMET από το 2016 και Αντιπρόεδρος του EKETA από το 2021. Από το 1992 ως σήμερα έχει συμμετάσχει σε 105 Ερευνητικά έργα, στα 42 από τα οποία σε ρόλο Συντονιστή της Κοινοπραξίας.

Είναι μέλος του  Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και διατελεί Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία «Καθαρές και Ευφυείς Πόλεις» του Προγράμματος Horizon Europe (HE) από το 2020 και στην Επιτροπή Μεταφορών του Προγράμματος H2020 από το 2014. Είναι επίσης Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Έρευνας στον Τομέα των Μεταφορών (ETRA) από το 2021, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ερευνητικών Κέντρων στο χώρο των Μεταφορών (ECTRI) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα Σιδηροδρομικών Μεταφορών (EURNEX) από το 2019.