Δρ. Ζωή Αικατερινίδη

Δρ. Ζωή Αικατερινίδη

Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος, Software Competitiveness International A.E., Software Competitiveness International GmbH

Η Δρ. Ζωή Αικατερινίδη είναι Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος των εταιρειών Ανάπτυξης Λογισμικού «Software Competitiveness International», στην Ελλάδα και Γερμανία, που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας, με έμφαση στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες και την διαστημική. Κατά την 30-ετή καριέρα της στη διεθνή αγορά ΤΠΕ και Λογισμικού έχει διαδραματίσει ηγετικούς ρόλους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπήρξε επί μακρόν στέλεχος C-level σε πολυεθνικό Όμιλο. Είναι Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών (EKΠA/ Imperial Colleague), Dipl. Ing. Electr. (TUM - Πολυτεχνείο Μονάχου), Διπλωματούχος Φυσικός (ΕΚΠΑ), και κάτοχος ΜΒΑ (DUKE University).  Τα επαγγελματικά της αποτελέσματα αναγνωρίζονται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο μέσω πολλών βραβείων.