Ιωάννης Ξιφαράς

Ιωάννης Ξιφαράς

Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ο Ιωάννης Ξιφαράς είναι Γενικός Γραμματέας Μεταφορών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τον Μάρτιο του 2021. Υπεύθυνος για τον τομέα των μεταφορών, επιβλέπει και συντονίζει μια σειρά από έργα που σχετίζονται με την αεροπορία, τον σιδηρόδρομο, τις αστικές συγκοινωνίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη νομοθεσία, την ηλεκτροκίνηση, την οδική ασφάλεια κ.λπ. Κύριος στόχος του είναι να διασφαλίσει τη βελτίωση & τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών στην Ελλάδα προσθέτοντας παράλληλα αξία στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση έργων στους τομείς των Υποδομών και Μεταφορών, της Ενέργειας και των Εξειδικευμένων Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων καθώς και στις Υποδομές Έξυπνων Εφαρμογών, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Είναι διπλωματούχος μηχανικός, απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Η/Υ, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Εκλέγεται στην Εθνική Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από το 2016.

Ioannis Xifaras is the Secretary General of Transport at the Ministry of Infrastructure and Transport since March 2021. Responsible for the transport sector, he oversees and coordinates a number of projects related with aviation, railway, urban transportation, digital transformation, legislation, e-mobility, road safety, etc. His main goal is to ensure the improvement & modernization of transport in Greece while adding value to the society, the economy and the environment.

He has extensive professional experience managing projects in the fields of Infrastructure and Transport, Energy and Specialized Electromechanical Systems as well as in Infrastructure of Smart Applications, in the public and the private sector.

He is a licensed engineer, a graduate of the Electrical and Computer Engineering School of the Democritus University of Thrace, holder of MBA-international from Athens University of Economics & Business and MS in Computer, Telecommunications and Networks from the University of Thessaly.

He is getting elected at the National Committee of the Technical Chamber of Greece, since 2016.