Μιχάλης Γεωργιάδης
Panel Moderator

Μιχάλης Γεωργιάδης

Διευθυντής, Automotive Business Hub ,NEMO & GOCAR