Νίκος Σινογιάννης

Νίκος Σινογιάννης

Porsche Division Manager, Motodynamics

Διαθέτει πάνω από 15 χρόνια σε σημαντικές θέσεις. Εργάζεται στην Μοτοδυναμική από τις αρχές του 2019 ,αρχικά αναλαμβάνοντας τη θέση του Διευθυντή Κλάδου Λιανικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων έχοντας στην αρμοδιότητα του τη Γενική Διεύθυνση των θυγατρικών του Ομίλου: Μοτοδίκτυο Α.Ε., Motodynamics S.R.L. και Motodynamics Ltd.   Από τον Οκτώβριο του 2021 έχει αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση του Κλάδου Porsche. Έχει σπουδές μηχανολόγου μηχανικού με MSc στα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής και πτυχίο Executive MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.